Dział w budowie
TEMAT MIESIĄCA
Uciążliwości eksploatacyjne jako skutek błędów w realizacji stropodachu

Przedstawiony stropodach został zrealizowany z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a błędnie przeprowadzone prace remontowo–modernizacyjne zamiast poprawy jakości eksploatacji budynku, przyczyniły się jedynie do rozszerzenia zakresu usterek wilgotnościowych. Czytaj więcej
OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego więcej

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie, przy ul. Dworcowej 12..

Gmina Krośniewice DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 więcej

Muzeum Emigracji w Gdyni Usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie należącym do Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polska 1