Strona główna | Porady eksperta normy i przepisy
‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››

Minimalna stawka kalkulacyjna kosztów pracy w budownictwie

Branża
Największe polskie organizacje pracodawców i pracowników budownictwa zawarły 8 kwietnia 2014 r. porozumienie w sprawie stosowania i promocji minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych...

Gwarancja zapłaty przy umowie o roboty budowlane

Branża
Zawarcie umowy o roboty budowlane, nawet w przypadku niewielkich przedsięwzięć, zawsze pociąga za sobą daleko idące ryzyko finansowe, leżące głównie po stronie wykonawców. Wiąże się ono przede wszystkim z niebezpieczeństwem nieotrzymania lub nieterminowego otrzymania wynagrodzenia za wykon...

Rodzaje wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane

Branża
Jednym z najważniejszych zagadnień przy umowie o roboty budowlane, które każdorazowo musi zostać określone w jej treści, jest wynagrodzenie należne wykonawcy za prace zrealizowane na rzecz inwestora. Pomimo istotności wynagrodzenia w procesie budowlanym oraz złożoności tej kwestii, kodeks cywilny przewiduje...

Certyfikat ISO dla firmy Bosch

Przegląd
Robert Bosch Sp. z o.o. przeszła pomyślnie proces certyfikacji ISO 9001. Przyznany jej certyfikat potwierdza wdrożenie i stosowanie sytemu zarządzania jakością w zakresie promocji i sprzedaży, szkolenia i doradztwa technicznego, a także serwisu wyrobów Grupy Bosch.

Odpowiedzialność solidarna za zapłatę wobec podwykonawcy

Branża
Przepis wprowadzający solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę funkcjonuje w obrocie prawnym od przeszło dziesięciu lat. Na jego gruncie powstało wiele problemów natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, często będących przed...

Książka

Przegląd
Autor wielu artykułów do miesięcznika DACHY, doradca techniczny marki Braas, Przemysław Spych wydał w styczniu br. Książkę pt. „Wyobraź sobie...”.

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

Branża
Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadziła bardzo istotne zmiany w zakresie ochrony podwykonawców w zamówieniach publicznych. W sposób zasadniczy doszło do wzmocnienia ich praw w procesie realizacji zamówień publicznych. Artykuł omawia najważniejsze zmiany w ...

Praktyczne problemy dotyczące rozstrzygania sporów na podstawie warunków kontraktowych FIDIC

Branża
W ostatnich latach niezwykle popularne w Polsce stały się warunki kontraktowe FIDIC, które w chwili obecnej znajdują zastosowanie w dużej części inwestycji budowlanych. Warunki kontraktowe FIDIC zostały jednak przygotowane na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych w anglosaskim syst...

Śnieg na dachu: co powinien z nim zrobić przedsiębiorca? Ergo Hestia rekomenduje

Przegląd
Pierwsze przymrozki i pierwsze większe opady śniegu to czas odśnieżania dachów. Problem ten dotyczy przede wszystkim obiektów wielkopowierzchniowych - supermarketów, hal produkcyjnych czy centrów handlowych. O czym warto pamiętać w kontekście odśnieżania dachu?

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Przegląd
Budynki odpowiadają za około 40% światowego zapotrzebowania na energię, a tym samym mają bardzo duży, ale wciąż niedoceniony potencjał w osiąganiu coraz większej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››