Strona główna | Porady eksperta normy i przepisy
‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››

Odzyskiwanie energii słonecznej w świetle polskich regulacji prawnych

Branża
W świetle obowiązującego prawa montaż instalacji solarnej na dachu budynku co do zasady nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, chyba że rozmiar robót budowlanych związanych z instalacją przybiera postać przebudowy obiektu budowlanego, tj. zmiany jego parametrów technicznych i użytkowych. Montaż instala...

Prawo zamówień publicznych - środki ochrony prawnej

Branża
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej: „ustawą Pzp”, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on ...

Dźwignice i ich dozór techniczny w praktyce dekarskiej

Branża
Popularne wciągarki dekarskie, żurawie, dźwigi – czy wymagają dozoru technicznego? Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy każdy może obsługiwać takie urządzenia? Odpowiedzi na te pytania podaje poniższy artykuł autorstwa specjalisty z Urzędu Dozoru Technicznego.

Na co zwrócić uwagę w umowie o roboty budowlane

Branża
Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z zawieraniem umów. Działalność gospodarcza w branży budowlanej nie jest w tej kwestii wyjątkiem, a specyfika tej działalności powoduje, że umowy o roboty budowlane zawierają szereg skomplikowanych, a jednocześnie istotnych zagadnień. Spraw...

Odporność ogniowa dachów. Wymagana metodyka badań

Technika
Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Nie należy jednak zapominać o innej ważnej funkcji, jaką jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku. Zdolność dachu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań co do stateczności, szczelności oraz izolacyjn...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Przegląd
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właściciel i i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Remont dachu zgodnie z prawem

Branża
Drobne naprawy pokrycia nie wymagają zgłoszenia, jeżeli jednak planujemy generalny remont dachu, pamiętajmy o dopełnieniu wszelkich formalności.

Możliwość odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Branża
Możliwość odstąpienia od umowy o roboty budowlane jest tematem niezwykle ważnym praktycznie. Właściwie na każdej większej inwestycji występuje potrzeba złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez któregoś z uczestników procesu inwestycyjnego. Możliwość odstąpienia od umowy jest również tem...

Czy i kiedy odśnieżać dach?

Technika
Obciążenie dachów śniegiem jest jednym z podstawowych oddziaływań środowiskowych na budynki i jako obciążenie zmienne ma zazwyczaj decydujące znaczenie w ustalaniu obciążenia statycznego dachów.

Jaki dach najskuteczniej ochroni przed hałasem?

Przegląd
Normy prawne stanowią, że dopuszczalny poziom dźwięku przenikającego do mieszkania z zewnątrz nie może przekraczać 40 dB w ciągu dnia oraz 30 dB w porze nocnej.

‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››