Strona główna | Porady eksperta normy i przepisy
‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››

Prezydent podpisał ważną ustawę

Branża
6 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy

Branża
Prawo polskie nie zna sformułowania „zerwanie umowy”, ale zapewnia kontrahentowi inne możliwości, które pozwalają na rezygnację z umowy. Są to: wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy. Mimo zbliżonego znaczenia w języku potocznym, z prawnego punktu widzenia pojęcia te są różne. Dlatego...

Nowelizacja prawa dotyczącego budowlańców. Sprawdź!

Branża
Na początku października br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zamówienia publiczne - atrakcyjna forma pozyskiwania zleceń

Branża
Dla przedsiębiorców niezwykle ważne jest korzystanie z dobrodziejstw zamówień publicznych i poszerzanie portfela klientów o jednostki sektora finansów publicznych czy też o inne podmioty, dysponujące środkami budżetowymi i zobowiązane do udzielania zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznyc...

Rękojmia za wady

Branża
Przy umowie sprzedaży sprzedający jest odpowiedzialny w stosunku do kupującego za wydanie rzeczy o odpowiedniej jakości i właściwościach. Dlatego należy pamiętać, że sprzedając towar ciąży na nas odpowiedzialność, gdy ten towar jest wadliwy. Z drugiej strony, gdy kupujemy towar, który ma wady, możemy ...

Zwłoka a opóźnienie dłużnika w wykonaniu zobowiązania

Branża
Swoboda zawierania umów między stronami daje możliwość elastycznego tworzenia stosunku zobowiązaniowego między stronami. Strony mogą wprowadzać w umowach zastrzeżenia umowne, które nie zawsze okazują się korzystne dla jednej ze stron. Przy zawieraniu umowy konieczne jest zwrócenie uwagi na zastrzeżenia s...

Postępowanie upadłościowe. Smutna konieczność czy jeden z etapów trwania przedsiębiorstwa?

Branża
W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy pozostają w różnej kondycji finansowej. W przypadku braku środków na zapłatę należności dla kontrahentów oraz przekroczenia wartości zobowiązań w stosunku do majątku przedsiębiorstwa, pojawia się pytanie o zasadność złożenia wniosku o...

Zadatek a zaliczka

Branża
Stosunkowo często w obrocie gospodarczym, również w umowach zawieranych w branży budowlanej stosowana jest praktyka uwzględniania zaliczki i zadatku jako dodatkowych zastrzeżeń umownych. Pamiętać jednak należy, że mimo pozornych podobieństw w sferze języka potocznego pod względem prawnym instytucje te maj...

Sposoby zabezpieczania zapłaty należności w umowach o roboty budowlane

Branża
W toku prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy ponoszą ryzyko gospodarcze związane z brakiem pewności co do wypłacalności kontrahenta, z którym zawierają umowę na wykonanie określonych robót. Brak zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace przy nieprawidłowym zabezpieczeniu swoich należności ...

Kto da mniej, czyli wyceny dachów

Technika
Wiadomo: każdy oszczędza, ale czy rzeczywiście wtedy, kiedy trzeba i gdzie trzeba? Wiedząc, że chodzi o dach, czyli jedną z najważniejszych części przyszłego domu… Poniższy tekst jest efektem rozmów z inwestorami, wykonawcami, doradcami technicznymi producentów i nielicznymi...

‹‹‹ poprzednia123456789następna ›››