Strona główna | Przegląd technicznySzkło piankowe

Szkło piankowe

Szkło spienione Foamglas® produkuje się z materiałów nieorganicznych – szkła i węgla. Jest ono całkowicie wodoszczelne, nie absorbuje żadnych cieczy.

Nie przepuszcza też żadnych gazów, włącznie z para wodną, gdyż jego komórki są hermetycznie zamknięte. Zamknięta i nieorganiczn struktura szkła piankowego jest odporna na działanie gryzoni, szkodników, grzybów i pleśni.

Szkło piankowe Foamglas® charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na ściskanie. Nawet przy zastosowaniu współczynnik bezpieczeństwa 2,5–3,0 wytrzymałość materiału jest wystarczająca do stworzenia warstwy izolacyjnej i cieplnej o nośności spełniającej wymagania nadzwyczaj obciążonej konstrukcji.


Szkło piankowe Foamglas® jest praktycznie nieściśliwe, dzięki czemu w znaczący sposób zmniejsza to grubość i zbrojenie pozostałych warstw, redukując w ten sposób wagę i cenę konstrukcji. Równocześnie współczynnik sprężystości materiału jest 1000 razy większy niż wytrzymałość materiału. Przez cały okres użytkowania szkło nie zmienia swoich rozmiarów oraz kształtu, cieplna rozszerzalność objętościowa jest porównywalna z betonem i stalą.

Szkło piankowe można stosować do izolacji obciążanych dachów wszystkich typów (tarasy i dachy przewidziane dla ruchu pieszego, parkingi na dachach, lądowiska na dachach, dachy zielone), do izolacji cieplnej podłóg, fundamentów, lodowisk, chłodni itp

Źródło: Dachy, nr 11 (155) 2012
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Uciążliwości eksploatacyjne jako skutek błędów w realizacji stropodachu

Przedstawiony stropodach został zrealizowany z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a błędnie przeprowadzone prace remontowo–modernizacyjne zamiast poprawy jakości eksploatacji budynku, przyczyniły się jedynie do rozszerzenia zakresu usterek wilgotnościowych. Czytaj więcej
OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego więcej

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie, przy ul. Dworcowej 12..

Gmina Krośniewice DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 więcej

Muzeum Emigracji w Gdyni Usługa całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia na terenie należącym do Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polska 1