Strona główna | TechnikaRenowacja dachów płaskich płynnymi tworzywami sztucznymi

Renowacja dachów płaskich płynnymi tworzywami sztucznymi

Odpowiednie do potrzeb, trwałe uszczelnienie dachów płaskich za pomocą płynnych tworzyw sztucznych wymaga gruntownego planowania, profesjonalnego wykonania i regularnej pielęgnacji. Tylko spełnienie wymienionych warunków gwarantuje, że renowacja będzie dla inwestora opłacalna. Każdy dach płaski niesie z sobą specyficzne wymogi odnośnie uszczelnienia. W celu zapewnienia długotrwałej użyteczności dachu, przy wyborze i obróbce materiałów należy kierować się założeniami dyrektywy w sprawie dachów płaskich oraz normy DIN 18531.

Wykonany zgodnie z najlepszymi zasadami sztuki uszczelniania: ogród dachowy na dachu siedziby Deutsche Bundesbank w Monachium

Bezpieczne planowanie i dobór materiałów

Nowością w aktualnych wersjach dyrektywy Centralnego Związku Dekarstwa Niemieckiego (ZUDN) dot. dachów płaskich oraz normy DIN 18531 jest uwzględnienie także płynnych materiałów uszczelniających obok dwóch technologii tradycyjnych: pasmowych materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych. Skuteczność tej technologii zyskała uznanie w segmencie uszczelnień dachów płaskich dzięki przeszło 30 lat doświadczeń w jej stosowaniu. Po raz pierwszy zdefiniowano w przepisach także stopnie wydajności, które musi uzyskać materiał uszczelniający do dachów nanoszony w formie płynnej. Europejska Aprobata Techniczna (ETA) zawiera wykaz stopni wydajności zgodny z dyrektywą dopuszczającą ETAG 005 wraz ze specyficznymi wymogami dla określonych zastosowań. Do stopni wydajności przypisane są testy, na podstawie których definiowana jest klasa użyteczności produktów budowlanych. Oba zbiory przepisów dopuszczają stosowanie płynnych tworzyw sztucznych, które zostają utwardzone w drodze reakcji chemicznej, nie fizycznego schnięcia. Za odpowiednie materiały uznaje się: elastyczny reaktywny polimetakrylan metylu (PMMA), elastyczne żywice poliuretanowe (PUR) oraz elastyczne nienasycone żywice poliestrowe (UP).


Uszczelnienie dachu płaskiego budynku mieszkalnego w Berlinie o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymałości mechanicznej i termicznej odpowiada klasie wytrzymałości IA zg. z DIN 18531-1

Wykonawstwo adekwatne do wymagań
Nanoszone bezspoinowo płynne tworzywo sztuczne zapewnia skuteczne uszczelnienie powierzchni i detali, przez co trwale zabezpiecza budynki przed wnikaniem wilgoci. Zgodnie z dyrektywą w sprawie dachów płaskich i normą DIN 18531, płynne tworzywa sztuczne mogą być nanoszone także na inne materiały uszczelniające. W przeciwieństwie do materiałów pasmowych, płynne materiały uszczelniające nie wymagają mechanicznego mocowania do górnej krawędzi detali czy łączeń. Ponieważ materiał dopasowuje się do geometrii podłoża, pozwala włączać do powierzchni nawet złożone rozbudowy, takie jak elementy przelotowe, świetliki kopułowe czy odpływy dachowe, oraz przylega do dachu o niemal każdym kształcie, dzięki czemu zapobiega podmakaniu. Wymienione właściwości umożliwiają uszczelnianie obiektów o najwyższych wymogach i zróżnicowanych pod względem architektonicznym.

Łączenie różnych technologii
Jeżeli inwestorowi oraz wykonawcom zależy na maksymalnym obniżeniu zarówno kosztów, jak i czasu wykonania, poleca się nanoszenie płynnego tworzywa sztucznego bezpośrednio na stare uszczelnienie. Połączenie różnych technologii zastosowano z powodzeniem na przykład podczas renowacji dachu płaskiego przy Hohenstaufenstrasse w Berlinie: Bez konieczności usuwania zniszczonych pasm bitumicznych i gruntowania podłoża, wyspecjalizowani wykonawcy uszczelnili bogaty w detale dach płaski budynku mieszkalnego za pomocą płynnego tworzywa sztucznego na bazie PMMA. Za pomocą tego samego systemu wyznaczono również na dachu antypoślizgową ścieżkę. W Bambergu niezbędne było wykonanie nowego uszczelnienia dachu płaskiego kliniki o powierzchni 4200 metrów kwadratowych. Nie zakłócając pracy szpitala, dekarze w ciągu zaledwie jednego dnia uszczelnili prawie 200 metrów kwadratowych dachu, wykorzystując w tym celu szybko wiążące tworzywo sztuczne. Ze względu na obecność ogrodu dachowego, dach płaski siedziby Deutsche Bundesbank w Monachium wymagał zastosowania specjalnego rodzaju uszczelnienia, które zostało wykonane na dotychczasowej warstwie papy bitumicznej: zieleń dachowa wymagała w tym przypadku użycia materiału uszczelniającego odpornego na przerastanie korzeni i kłączy. Żwir marmurowy, tłuczeń szklany, kubły do uprawy roślin, podłoże i płyty chodnikowe posiadają łącznie znaczną wagę, dlatego też system uszczelniający musiał być sam w sobie lekki.


Na dachu silosu elektrowni RWE Westfalen, uszczelnionego za pomocą płynnych tworzyw sztucznych, można bezproblemowo przeprowadzać prace konserwacyjne i wykonywać późniejsze uszczelnienia detali

Materiały uszczelniające na bazie płynnych tworzyw sztucznych są łatwe w konserwacji i pozwalają poruszać się po nich w celu przeprowadzania prac w obrębie złożonych systemów dachowych. Jak doskonale widać na przykładzie uszczelnienia dachu płaskiego silosu elektrowni RWE Westfalen w Hamm, możliwe jest także późniejsze włączenie detali do powierzchni z płynnej masy uszczelniającej. Płynne materiały uszczelniające można stosować również do detali łączonych z materiałem pasmowym.

Pielęgnacja gwarancją trwałości
Aby dachy płaskie pozostały po renowacji szczelne przez długi czas, niezbędne jest uwzględnienie wymogów wynikających z odnośnych przepisów. Stopnie wydajności, jakie musi osiągnąć dany materiał, są zależne od klasy wytrzymałości oraz kategorii użytkowej. 

W celu utrzymania uszczelnienia dachu płaskiego w dobrym stanie niezbędna jest jego regularna pielęgnacja i konserwacja. W przypadku stwierdzenia przez fachowców uszkodzeń w obrębie dachu płaskiego, takich jak pęknięcia lub ubytki, należy ustalić przyczynę takiego stanu rzeczy oraz ocenić, czy uszczelnienie jest w dalszym ciągu użyteczne. Inspekcję dachu należy przeprowadzać co trzy lub cztery lata, dachy starsze trzeba kontrolować częściej. Raz lub dwa razy do roku niezbędne są prace konserwacyjne, obejmujące na przykład usunięcie zanieczyszczeń i odpadów roślinnych bądź oczyszczenie odpływów dachowych. Renomowani producenci płynnych tworzyw sztucznych informują klientów o sposobie usunięcia ewentualnych problemów lub oferują naprawienie wad. Przy założeniu starannego projektowania i zgodnego z normami wykonania, uszczelnienie dachu płaskiego materiałem płynnym gwarantuje długotrwałą ochronę przed wilgocią.

Na podstawie materiałów firmy Triflex

Źródło: Dachy, nr 8 (164) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Płynna folia na pałacu w Żywcu
Płynny system uszczelniający Delta-Liquixx
Trwałe uszczelnienia dachowe. Płynne tworzywo sztuczne Triflex ProTect
Renowacja dachu przy pomocy płynnej folii
Naprawa dachu o konstrukcji stalowej. Płynna hydroizolacja Triflex ProDetail
Znaczenie dachu płaskiego, czyli zakupy bez kaloszyDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się